Integritetspolicyn (senast granskad 10 juni 2024)

COMPASSION IN WORLD FARMING INTERNATIONAL
RIVER COURT,
MILL LANE
GODALMING
SURREY
GU7 1EZ

Företagsnummer 04590804

© 2023 Compassion in World Farming International - Registreringsnummer för välgörenhetsorganisation: 1095050 - England och Wales

Integritetspolicyn nedan är en översättning från engelska och är till din kännedom. Den engelska integritetspolicyn, som du hittar här, är bindande.

1. Introduktion

Vid Compassion in World Farming International (Compassion) har vi åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du delar med oss kommer att förvaras på ett säkert sätt. Vi vill vara tydliga med hur och när vi samlar in uppgifter från dig och hur och varför vi använder dem. Denna integritetspolicy förklarar i detalj vilka typer av uppgifter vi kan samla in om dig och hur vi använder och lagrar dina personuppgifter.

Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy noggrant för att säkerställa att du är välinformerad om vår praxis och att du förstår den. Vi kan uppdatera denna policy ibland, så ta dig tid att kontrollera den regelbundet. Om vi har regelbunden kontakt med dig och det förekommer betydande uppdateringar kommer vi att informera dig.

2. Vilka är Compassion in World Farming International?

Compassion in World Farming International är en registrerad välgörenhetsorganisation i England och Wales (registreringsnummer för välgörenhetsorganisation: 1095050) samt ett företag med begränsat ansvar i England och Wales (registrerat företagsnummer: 4590804).

Compassion in World Farming finns på adressen: River Court, Mill Lane, Godalming GU7 1EZ, Storbritannien.

Compassion in World Farming har också grundat separata välgörenhetsorganisationer i andra länder för att göra det möjligt för oss att främja vårt arbetsprogram på ett effektivt sätt. Alla dessa grundas, kontrolleras och förvaltas av Compassion in World Farming International.

Compassion in World Farming France
22 rue du Sentier, 75002 Paris, Frankrike
(CIWF France)
Compassion in World Farming Netherlands
Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen, Nederländerna
(CIWF Nederlands)
Compassion in World Farming Brussels
Place Luxembourg 12, 1050 Bryssel, Belgien
(CIWF Brussels)
Compassion in World Farming Italy
Via S. Giorgio 9, 40121 Bologna, Italien
(CIWF Italia)
Compassion in World Farming Poland
ul. Marszałkowska 28 A / 15, 00-576 Warszawa, Polen
(CIWF Polska)
Compassion in World Farming USA, Inc.
211 East 43rd Street, 7th Floor, New York City, NY 10017, USA
(CIWF USA)

Den ledande dataskyddsmyndigheten för Compassion in World Farming är Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Walter Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, UK.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Den typ av personlig information som vi kan samla in om dig inkluderar:

 • Namn och titel
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Sociala medieprofiler
 • IP-adress
 • Ekonomisk information som är relevant för donationer
 • Status som brittisk skattebetalare (vi använder detta endast för administration av gåvohjälp)
 • Hur du hört talas om oss
 • Information om de kampanjer som du väljer att stödja
 • Information om dina donationer eller andra sätt du stödjer oss på t.ex. frivilligt arbete, att lämna en gåva i testamentet
 • Fotografier eller digitala bilder (t.ex. på foton tagna vid Compassion-evenemang)
 • Hur vi kommunicerar med dig och eventuella preferenser du har
 • Uppgifter om eventuell kontakt som vi kan ha med dig
 • Relationer med andra personer på vår databas t.ex. medlemmar i samma hushåll

4. Kakor

Kakor är små textfiler på din dator, smarttelefon, surfplatta eller annan enhet. De skapas av din webbläsare när du besöker en webbplats. Varje gång du går tillbaka till webbplatsen skickar din webbläsare tillbaka kakfilen till webbplatsens server. Kakor har många olika uppgifter, som att göra det effektivt för dig att navigera mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och förbättra användarupplevelsen i största allmänhet.

Kakor hjälper Compassion att identifiera vilka delar av vår webbplats som folk använder och de hjälper oss att förbättra användarupplevelsen. Information som tillhandahålls i kakorna tillåter oss också att mäta effektiviteten av Compassions marknadsföringskampanjer online så att vi kan bli mer effektiva.

En kaka i sig kan inte användas för att identifiera dig. Vi kan inte koppla samman den men den personliga information vi har om dig (t.ex. ditt namn, adress, e-postadress). Klicka här för mer information om hur vår webbplats använder kakor.

5. Hur och varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina uppgifter för följande ändamål:

 • För att svara på all korrespondens du har med oss.
 • För att hantera och bearbeta dina donationer och/eller andra sätt du stödjer oss på, för att före register över vår relation.
 • För att hålla dig uppdaterad om det arbete vi gör och berätta hur dina donationer används.
 • För att säkerställa att vi agerar på alla dina förfrågningar om hur vi ska/inte ska kontakta dig.
 • För kampanj- och insamlingsändamål (se Savsnitt 8 för mer information).
 • När du undertecknar en namnlista eller på annat sätt vidtar åtgärder kan dina uppgifter skickas vidare till kampanjmålet, eller för att skicka ett e-postmeddelande å dina vägnar, vilket i sådana fall indikeras.
 • Vi använder Google Analytics och Google Signals för att samla in information om ditt beteende på nätet, vilket gör att vi kan förbättra våra kampanjer och insamlingar och vår service till anhängare. Du kan styra vad Google registrerar och vilka annonser som visas för dig genom att besöka https://myadcenter.google.com.
 • Om du godkänner det kan tredje part, inklusive Facebook, använda cookies, spårpixlar och annan lagringsteknik för att samla in eller ta emot information från den här webbplatsen och andra platser på internet och använda den informationen för att tillhandahålla mättjänster och rikta annonser. Du kan välja bort insamling och användning av information för annonsinriktning. Vissa mekanismer för att göra ett sådant val kan du hitta på https://www.aboutads.info/choices och https://www.youronlinechoices.eu/ eller genom att söka på nätet.
 • För forskning och analys, för att hjälpa oss att sprida rörelsen mot fabriksodling genom att hitta ny publik och likasinnade som har liknande intressen och egenskaper. Deltagandet är alltid valfritt om forskningen kräver ditt direkta engagemang.
 • Så att vi kan verifiera din identitet om vi är skyldiga att göra det, för att följa lagar och förordningar och skydda vår organisation och dina personuppgifter från bedräglig verksamhet.
 • För förvaltningsändamål (där du är involverad, till exempel som förvaltare av ett dödsbo som inkluderar ett testamente till Compassion). För mer information klicka här.
 • Vi använder offentligt tillgänglig information och ibland tjänster från tredje part (t.ex. forsknings- och screeningtjänster) för att hjälpa oss att identifiera personer som kan ha möjlighet att stödja Compassion på en högre nivå ekonomiskt. När vi har identifierat dem kan vi samla in ytterligare offentligt tillgänglig information för att komplettera en profil som hjälper oss att kontakta relevanta personer på lämpligaste sätt.

  Den ytterligare offentligt tillgängliga information som vi kan komma att granska inkluderar, men är inte begränsad till, internetsökningar, välgörenhetshistorik, nyhetssidor, sociala nätverk som LinkedIn, offentliga register med information om aktieinnehav, ersättning, styrelseuppdrag och professionella nätverk. Den rättsliga grunden vi använder när vi behandlar information på detta sätt är berättigat intresse.
 • För att följa våra juridiska skyldigheter och dela uppgifter med brottsbekämpande myndigheter om det krävs.

6. Vilka är de rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter?

Samtycke: Vi använder samtycke för att skicka information om insamlingar och kampanjer via e-post och sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Alla våra e-postmeddelanden om insamlingar och kampanjer innehåller en avregistreringslänk.

När du undertecknar en namnlista eller på annat sätt vidtar åtgärder använder vi också samtycke för att skicka dina uppgifter till kampanjmålet, eller för att skicka ett e-postmeddelande å dina vägnar, vilket i sådana fall indikeras.

Fullgörande av kontrakt: Vi behöver behandla din information om du ingår ett avtal med oss, till exempel för att tillhandahålla dina varor eller tjänster när du köper julkort eller lotter.

Juridisk skyldighet: Vi måste upprätthålla och använda vissa register för att följa lagen och för skatteändamål, såsom gåvohjälpsadministration, för att kunna uppfylla juridiska och rättsliga förpliktelser samt efterlevnadsförpliktelser.

Berättigat intresse: Vi kan samla in och använda uppgifter när detta rimligen är nödvändigt för våra berättigade intressen. Sådan behandling kommer att vara rättvis, balanserad och kommer inte att påverka dina rättigheter som individ i onödan. Till exempel kan det finnas tillfällen då det inte är praktiskt eller lämpligt att be om ditt samtycke och där vi är övertygade om att detta inte kommer att påverka dina rättigheter.

Våra berättigade intressen inkluderar kampanjer och insamlingar som stödjer våra välgörenhetsmål. Dessa mål är att få ett slut på fabriksodling och att vara pionjärer inom hållbara livsmedel utan djurplågeri. Till stöd för dessa berättigade intressen kan vi samla in eller behandla personuppgifter på följande sätt:

 • För administrations- och ledningsaktiviteter relaterade till Compassion och dess enheter;
 • För att spela in och svara på all korrespondens du har med oss;
 • För att skicka kampanj- och insamlingsmaterial till dig per post (du kan välja bort dessa brev när som helst);
 • För att kontakta några mycket specifika målgrupper som är relevanta för vårt arbete (t.ex. anställda/representanter för livsmedelsföretag, fonder och stiftelser) via e-post eller telefon;
 • För att registrera och följa dina preferenser för kampanj- och insamlingskommunikation;
 • För att administrera donationer och andra sätt du stödjer oss på, och uppdatera dig om hur dina donationer används;
 • För att tacka dig för dina donationer;
 • För forskning och analys som hjälper oss att förstå vår publik, förbättra vår kampanj, vår insamling och service till understödjare, samt sprida rörelsen mot fabriksodling;
 • Under vissa omständigheter för att genomföra efterforskningar på individer innan vi proaktivt kontaktar dem;
 • För att administrera dödsbon och gåvor i testamenten där Compassion är förvaltare eller förmånstagare;
 • För att förbättra våra insatser mot bedrägerier

7. När och hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss direkt, eller interagerar med oss via en tredje part, för att:

 • Göra en förfrågan till oss
 • Registrera dig för att ta emot e-post
 • Delta i en kampanj
 • Donera
 • Göra ett köp hos oss (t.ex. lotter eller julkort)
 • Fråga om eller meddela oss om en gåva som finns i ditt testamente
 • Interagera med oss på sociala medier
 • Bli volontär genom insamling eller kampanj
 • Delta i ett evenemang
 • Ta kontakt med oss online

Under vissa omständigheter genomför vi vår egen efterforskning och samlar in information som är tillgänglig för allmänheten. Det finns en viss mängd allmänt tillgänglig information från källor som sociala medier, publicerade artiklar och nyhetskanaler. Vi kan använda denna information för att förbättra vår kommunikation och våra insamlingsmetoder.

När du interagerar med Compassion genom en tredje part bör du kontrollera även deras integritetspolicy.

8. Marknadsföring (kampanjer och insamlingar)

Som välgörenhetsorganisation kommunicerar vi med individer för att uppmuntra deltagande i våra kampanjer och för att samla in pengar som finansierar vårt arbete. Vi förmedlar kampanj- och insamlingskommunikation på en mängd olika sätt:

VIA E-POST, SMS & TELEFON: Vi kommunicerar endast i kampanj- och insamlingssyfte via dessa kanaler om du har gett oss ditt samtycke till detta. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för alla kommunikationsmetoder. Alla våra kampanj- och insamlingsmeddelanden innehåller en länk för att avbryta prenumerationen, och du kan också kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 14.

VIA POST: Vi skickar kampanj- och insamlingsinformation via post utifrån våra berättigade intressen. Du kommer inte att få brev från oss om du uttryckligen har begärt att du inte vill få det. Om du föredrar att INTE få brev från oss via post kan du meddela oss via formuläret som medföljer något av våra brev, eller genom att kontakta oss direkt (se avsnitt 14). Observera att dina inställningar kanske inte uppdateras omedelbart, men vi strävar efter att behandla din förfrågan inom 28 dagar.

GENOM REKLAM PÅ SOCIALA MEDIER: Om du använder sociala medier kan vi använda verktyg från de ledande sociala medieplattformarna, såsom Meta, för att nå individer som sannolikt kommer att engagera sig i och vara mottagliga för våra kampanjer. Om du har deltagit i våra kampanjer och inte har valt bort detta kan vi kontakta dig genom reklam på sociala medier. Vi kan också använda din profil anonymt, och tillsammans med många andra profiler, för att identifiera målgrupper som sannolikt också kommer att engagera sig i våra kampanjer och därigenom hjälpa oss att uppnå vårt välgörenhetsuppdrag och -mål.

För att förbättra effektiviteten för våra kampanjer använder vi konverteringsspårning för att mäta resultaten och förbättra avkastningen på investeringen för Meta-annonser, till exempel genom att rapportera om de åtgärder som publiken vidtar efter att ha sett annonserna. Vi lägger till en spårningspixel eller -kaka på vår webbplats och spårar sedan dessa konverteringar tillbaka till annonser som vi har via Meta. Ingen personlig information finns eller samlas in som ett resultat av användning av pixlar. Om du vill välja bort spårningspixlar och -tekniker besöker du Metas sida för annonsinställningar.

9. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för ändamålet. Vi är skyldiga att spara vissa uppgifter för att uppfylla vissa juridiska skyldigheter och frågor om registerföring t.ex. bokföring som vi är skyldiga att spara i 6 år. Alla uppgifter som sparas minimeras för att säkerställa att vi bara sparar det som behövs. Vi kommer att radera alla uppgifter på ett säkert sätt när de inte längre behövs.

10. Delning av dina uppgifter

Vi kommer inte att sälja eller byta dina personuppgifter, och det är Compassions policy att aldrig vidarebefordra dina personuppgifter till andra organisationer för deras användning, förutom när vi har ditt uttryckliga tillstånd att göra det eller när lagen kräver det.

På Compassion arbetar vi med kontrakterade leverantörer, och när det krävs delar vi dina uppgifter. De kommer endast att användas enligt våra uttryckliga instruktioner och endast för de ändamål vi anger, för att utföra nödvändiga åtgärder, såsom att skicka brev eller behandla ekonomiska transaktioner. Alla våra leverantörer är betrodda och har undertecknat avtal med oss, där var och en av dem samtycker till att respektera säkerheten kring dina personuppgifter. Vi granskar policyerna och procedurerna hos alla tredjepartsleverantörer för att säkerställa att vi är nöjda med hur de efterföljer dataskyddslagar och att deras system är säkra. I händelse av att vi slutar använda oss av en leverantör kommer alla uppgifter som de har att raderas på ett säkert sätt.

Det kan finnas behov av att lämna ut dina personuppgifter till tillsynsmyndigheter och statliga organ samt brottsbekämpande myndigheter på begäran.

11. Barn & utsatta individer

Skyddande av barn

Compassion in World Farming är engagerade i att skydda barns integritet. Även om vi inte är ansvariga för att fastställa åldern på webbplatsbesökare, är våra webbplatser i första hand utformade för och avsedda att användas av personer som är 16 år eller äldre. Om du är yngre än så bör du läsa igenom villkoren i denna integritetspolicy med din förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa att ni båda förstår dem. Ingen information ska lämnas till vår webbplats, och ingen kommunikation ska ske med Compassion av barn utan föräldrarnas medgivande. Alla tillämpliga lagar följs avseende datainsamling av barn.

OBS! Föräldrar och vårdnadshavare bör vara medvetna om att på grund av arbetets karaktär kan bilder (t.ex. noggrant övervägd användning av fotografier av döda, döende eller på annat sätt lidande djur) på Compassion in World Farmings webbplatser, eller som används i vår kommunikation, anses vara olämpliga för barn.

Skyddande av understödjare i utsatta situationer

Vi är fast beslutna att erbjuda de allra bästa standarderna för vård av understödjare och skydda deras integritet, värdighet och välbefinnande. Om vi tror att en understödjare kan befinna sig i sårbara situationer som kan påverka deras förmåga att fatta beslut om att stödja oss ekonomiskt eller på andra sätt, kommer vi att göra allt vi kan för att skydda understödjaren. Se vår policy för att hjälpa understödjare i utsatta situationer.

12. Dina rättigheter

Vi vill säkerställa att dina rättigheter upprätthålls när vi använder och lagrar den information du ger oss.

Tillgång till informationen som vi har om dig – krav på tillgång till uppgifter

Du kan begära en kopia av den information som vi har om dig. Detta är i de flesta fall kostnadsfritt. Meddela oss vilka personuppgifter du vill se och bifoga bevis på din identitet. Du kan skicka ett e-postmeddelande till access@ciwf.org eller skriva till oss på The Data Manager, Supporter Engagement Team, Compassion in World Farming, River Court, Mill Lane, Godalming, GU7 1EZ, UK

Korrigering av informationen som vi har om dig

Om dina personuppgifter är inaktuella eller felaktiga kommer vi att korrigera dem åt dig på begäran.

Radering av dina personuppgifter från våra register

Meddela oss så raderar vi dina uppgifter från vår databas. Detta innebär att alla uppgifter om dig raderas. Observera att vi av juridiska skäl kan vara skyldiga att spara viss information t.ex. när det gäller ekonomiska uppgifter, där vi är skyldiga att spara dessa i 6 år.

Att välja bort all marknadsföringskommunikation (kampanjer och insamlingar)

Vi avslutar all kampanj- och insamlingskommunikation, eller kommunikation via en specifik kanal, på begäran. Om du har gett oss samtycke kan du när som helst återkalla det. Vi strävar efter att uppdatera ditt register inom 28 dagar.

Begränsning av uppgifternas behandling

Berätta för oss om du inte vill att din information ska användas för screening eller profilering. Vi strävar efter att uppdatera ditt register inom 28 dagar.

Användning av din information på andra platser

På begäran kommer vi att förse dig (eller en tredje part som du väljer) med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om du upplever att dina uppgifter inte hanteras på ett lämpligt sätt kan du ta upp detta med informationskommissionären. Du kan också hitta allmän information från ICO här: https://ico.org.uk/for-the-public

13. Hur håller vi dina uppgifter säkra?

Som organisation har vi åtagit oss att hålla dina uppgifter säkra. Dina personuppgifter lagras i ett säkert nätverk och vi övervakar regelbundet våra system efter sårbarheter. Tillgången till dina uppgifter övervakas noga, den är endast tillgänglig för personal, volontärer och entreprenörer som måste följa lämpliga policyer och procedurer för att skydda din information.

Vi granskar policyerna och procedurerna hos alla tredje parter som vi har att göra med för att se till att de följer dataskyddslagarna.

14. Din kontaktperson gällande datahantering på Compassion in World Farming

Om du vill kontakta Compassion in World Farming avseende vår integritetspolicy eller vår datahantering, t.ex. för att få tillgång till dina uppgifter eller göra en korrigering, kan du kontakta vår datahanterare på följande sätt:

Via e-post:

 • För att avbryta prenumerationen på våra e-postmeddelanden, klicka på länken "avsluta prenumeration" längst ned i e-postmeddelanden som vi skickar till dig, eller skicka e-post till oss via vårt kontaktformulär
 • För att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig: access@ciwf.org.uk
 • För andra förfrågningar, kontakta oss via vårt kontaktformulär

Via post: The Data Manager, Supporter Engagement Team, Compassion in World Farming, River Court, Mill Lane, Godalming, GU7 1EZ, UK

På telefon: +44 (0)1483 521 953

Om du begär åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, ber vi dig ange detaljer om de personuppgifter du vill se samt bifoga bevis på din identitet.

Om du vill kontakta tillsynsmyndigheten (Information Commissioner’s Office) kan du göra det på: https://ico.org.uk/concerns

15. Överföring av dina uppgifter

Compassion in World Farming International driver ett nätverk över hela Europa och har ett kontor i USA. All vår data lagras i Storbritannien, EU och Kanada. Genom att skicka in dina uppgifter till Compassion samtycker du till denna överföring, lagring och bearbetning. Det finns vissa fall där din data kan delas över vårt nätverk, uppgifter från EU behandlas dock inte inom USA. Om du interagerar med Compassion USA kommer dina uppgifter att överföras, bearbetas och lagras på våra säkra servrar i Storbritannien, EU och Kanada.

Globe

Du använder en webbläsare som inte stöder formatet. Var vänlig uppdatera webbläsaren för att förbättra upplevelsen och säkerheten.

Om du har ytterligare frågor om detta, eller något annat, var vänlig kontakta oss via supporters@ciwf.org.uk. Vi försöker svara på alla förfrågningar inom två arbetsdagar. Då vi ibland får många förfrågningar kan det vissa gånger ta lite längre tid. Vi hoppas det inte besvärar alltför mycket. Om din fråga är akut kan du kontakta Supporter Engagement Team on +44 (0)1483 521 953 (lines open Monday to Friday 9am to 5pm).