Varför djurvälfärd är viktigt

Djurvälfärd i djurfabriker

Farmageddon - factory farm from above

Djuren behandlas som varor, de hålls tillsammans i trånga utrymmen, med inget eller lite dagsljus och få stimuli. Deras liv tillbringas vanligen i karga boxar eller burar, vilket omöjliggör att djuren kan bete sig naturligt, till exempel att bygga bo, eller syssla med födosök.

Djurplågeri är inbyggt i systemet

När djuren är understimulerade eller stressade kan de komma att skada varandra. Med ingenstans att fly i sina karga miljöer kan de svagare djuren skadas allvarligt eller till och med dödas av sina angripare. För att minska sådana skador är stympning vanligt genom att klippa av hörntänder och svansar och den yttersta vassa delen av hönsfåglars näbbar – allt utförs vanligen utan smärtlindring.

Vilka är deras behov?

Djurens viktigaste behov hos kan anses uppfyllda om djuret är vid god hälsa, är fritt från smärta, och kan uttrycka sina naturliga beteenden. Detta kan beskrivas som "fem friheter":

  1. Frihet från hunger och törst med god tillgång till friskt vatten och foder för att bibehålla en god hälsa och livskraft
  2. Frihet från obehag genom att tillhandahålla en lämplig miljö, inklusive skydd och en bekväm viloplats
  3. Frihet från smärta, skada eller sjukdom genom förebyggande åtgärder eller snabb diagnos och behandling
  4. Frihet att uttrycka (de flesta) naturliga beteenden genom att tillhandahålla tillräckligt med utrymme, adekvat inredning och sällskap av djurets egen art
  5. Frihet från rädsla och ångest genom adekvat skötsel och behandling för att undvika psykiskt lidande