Varför stödja våra kampanjer?

Vår verksamhet i Sverige

29Trolley

Genom debattinlägg, remissvar och konstruktiv dialog arbetar vi för att öka medvetenheten om djurvälfärd såväl hos allmänheten och politiker som hos livsmedelsföretagen. Vi har till exempel medverkat till att dagligvaruhandeln nu ställer betydligt högre krav på antibiotikaanvändning när de upphandlar livsmedelsprodukter. Vi vill också lyfta goda exempel i Sverige till föredömen internationellt.

Vårt arbete internationellt

1 Battery Hens In Cage 3889

Compassion´s kampanjer har redan bidragit till början till slutet för många av de värsta aspekterna av djurfabriker internationellt - förbud mot karga burar för höns; förbud mot att hålla suggor i bur; avskaffandet av de fasansfulla inhysningarna för ”veal”-kalvar. EU har lyssnat på vår röst och antagit lagstiftning på alla dessa områden. Och hittills har vår tuffa, pragmatiska samverkan med ledande livsmedelsföretag från McDonalds till Unilever kommit att gynna över 342 miljoner husdjur varje år.